Nhận định vai trò của hướng dẫn viên trong một tour du lịch - tiếp cận từ góc độ nghiên cứu thực nghiệm

Bài nghiên cứu này sẽ phần nào làm rõ vai trò của hướng dẫn viên cũng như mối quan hệ giữa hoạt động của hướng dẫn viên với sự hài lòng của du khách trong một tour du lịch. Bên cạnh đó, bài viết cũng đưa ra một số hướng nghiên cứu khả thi liên quan đến hướng dẫn viên trong tương lai.

Từ khóa: Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật, Ngành du lịch, Hướng dẫn viên, Sự hài lòng của du khách, Tour du lịch

pdf 8 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:31/10/2019 | Lượt xem:64 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận