Nguyên lý căn bản về thẩm định giá

Thẩm định giá tài sản có nguồn gốc từ khoa học kinh tế cổ điển và hiện đại. Các nguyên tắc và kỹ thuật thẩm định giá đã được thiết lập và tương tự nhau giữa các nước trước những năm 40 của thế kỷ 20; nhưng trên thế giới thẩm định giá chỉ thật sự phát triển là một hoạt động dịch vụ chuyên nghiệp từ sau những năm 40 của thế kỷ 20. Sự xuất hiện của hoạt động thẩm định giá là một tất yếu của quá trình vận hành và phát triển của nền kinh tế thị trường khi hội đủ các yếu tố khách quan của nó; nghĩa là khi nền kinh tế hàng hoá đạt đến một trình độ xã hội hoá nhất.

Từ khóa: thẩm định giá, kinh tế hàng hóa, khoa học kinh tế, kỹ thuật thẩm định, kinh tế thị trường, thị trường tài chính

pdf 63 trang | Chia sẻ: trinh | Ngày:21/11/2012 | Lượt xem:179 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận