Nguyên lí thiết kế cấu tạo các công trình kiến trúc phần 2 - NXB Xây dựng

Nguyên lí thiết kế cấu tạo các công trình kiến trúc phần 2 gồm nội dung từ chương 6 đến chương 10. Trinh bày về cấu tạo sàn nhà, cấu tạo cầu thang, cấu tạo nền móng và tường nhà, cấu tạo cửa - cầu thang và cấu tạo sân mái nhà như cấu tạo đặc biệt của sân nhà; ban công; mái bằng; trần mái.

Từ khóa: Thiết kế kiến trúc, Nguyên lí thiết kế kiến trúc, Công trình kiến trúc, Nguyên lí thiết kế kiến trúc phần 2, Cấu tạo cầu thang, Cấu tạo nền móng

pdf 159 trang | Chia sẻ: huyhai | Ngày:11/04/2014 | Lượt xem:166 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 12

Đăng nhập để bình luận