Nguyên lí kế toán

Có nhiều khái niệm khác nhau về kế toán. Tuy nhiên các khái niệm này đều xoay quanh hai khía cạnh: Khía cạnh khoa học và khía cạnh nghề nghiệp.
Xét trên khía cạnh khoa học thì kế toán được xác định đó là khoa học về thông tin và kiểm tra các hoạt động kinh tế, tài chính gắn liền với một tổ chức nhất định (gọi chung là chủ thể) thông qua một hệ thống các phương pháp riêng biệt.

Từ khóa: sách kinh tế học, giáo trình kinh tế, kế toán kiểm toán, nguyên lí kế toán, giáo trình kế tóan, kế tóan doanh nghiệp

doc 31 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:184 | Yêu thích: 2 | Bình luận: 0 | Download: 34

Đăng nhập để bình luận