Nguồn nhân lực xã hội và các phương pháp quản lý: Phần 2

Tiếp nối phần 1, phần 2 của tài liệu Nguồn nhân lực xã hội và các phương pháp quản lý tiếp tục trình bày 2 chương còn lại với nội dung: Chương 5: Tổ chức tiền lương và bảo hiểm xã hội trong nền kinh tế quốc dân: Chương này để cập đến quá trình tạo điều kiện để tái sản xuất các sức lao động, đảm bảo xã hội và quan hệ phân phối sản phẩm của các sức lao động thông qua tổ chức tiền lương và bảo hiểm xã hội. Chương 6: Phân bố dân cư và nguồn nhân lực quốc gia: Chương này để cập đến một trong những quá trình và mối quan hệ giữa nguồn nhân lực quốc gia nhằm hình thành cơ cấu nhân lực theo ngành và theo lãnh thổ, một nội dung của phân bố lực lượng sản xuất. Mời các bạn cùng tham khảo.

Từ khóa: Quản lý nguồn lực xã hội, Nguồn nhân lực xã hội, Tổ chức tiền lương , Bảo hiểm xã hội, Nền kinh tế quốc dân, Nguồn nhân lực quốc gia

pdf 68 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:31/12/2019 | Lượt xem:50 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận