NGƯỜI GIÁM ĐỐC BÁN HÀNG CHUYÊN NGHIỆP

Người giám đốc bán hàng khu vực đóng một vai trò then chốt trong cơ cấu quản trị bán hàng.Trách nhiệm trọng yếu của họ là quản lý đội ngũ bán hàng. Thật ra lý do để vị trí này tồn tại là sự tin rằng các giám đốc bán hàng sẽ làm tăng hiệu quả và năng lực của đội ngũ bán hàng trong khu vực. Ngoàitrách nhiệm chủ yếu là lãnh đạo những nhân viên chào hàng, họ còn là đại diện củacông ty đối với khách hàng.

Từ khóa: kỹ năng bán hàng, giám đốc bán hàng, quản trị hành chính, nhân viên bán hàng, giám đốc bán hàng, giám đốc chuyên nghiệp .

pdf 22 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:126 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận