Ngữ nghĩa học dẫn luận - NXB Giáo dục

Ngữ nghĩa học là một môn khoa học nghiên cứu về những ý nghĩa được mã hóa một cách hệ thống trong từ vựng và ngữ pháp của ngôn ngữ tự nhiên, phạm vi các vấn đề được đề cập trong cuốn sách này rất rộng, từ ngữ nghĩa từ vựng đến ngữ nghĩa ngữ pháp, cụ thể là đi từ nghĩa của từ đến nghĩa của câu và nghĩa của phát ngôn. Bạn học có thể thấy được diện rộng của những vấn đề nêu trong sách qua cấu trúc gồm bốn phần với mười chương cụ thể.

Từ khóa: Ngữ nghĩa học dẫn luận, Giáo trình Ngữ nghĩa học dẫn luận, Ngôn bản và diễn ngôn, Nghĩa của phát ngôn, Nghĩa của câu, Nghĩa từ vựng

pdf 382 trang | Chia sẻ: huyhai | Ngày:22/02/2014 | Lượt xem:211 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 14

Đăng nhập để bình luận