NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH JAVA

Java là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng (tựa C++) do
Sun Microsystem đưa ra vào giữa thập niên 90.
Chương trình viết bằng ngôn ngữ lập trình java có thể chạy
trên bất kỳ hệ thống nào có cài máy ảo java (Java Virtual
Machine).

Từ khóa: thủ thuật lập trình, kỹ thuật lập trình, ngôn ngữ lập trình, công nghệ máy tính, lập trình Java, hướng dẫn java

pdf 206 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:191 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 4

Đăng nhập để bình luận