Ngôn ngữ lập trình C++ 1

Máy tính (máy vi tính hay máy điện toán)
là thiết bị hay hệ thống được dùng để tính
toán hay kiểm soát các hoạt động mà có
thể biểu diễn dưới dạng số hay quy luật
lôgic.Phần mềm (Software) là một tập hợp những câu
lệnh được viết bằng một hoặc nhiều ngôn ngữ
lập trình theo một trật tự xác định nhằm tự động
thực hiện một số chức năng hoặc giải quyết một
bài toán nào đó.

Từ khóa: công nghệ thông tin, ngôn ngữ lập trình, kỹ thuật lập trình, Lập trình căn bản, ngôn ngữ lập trình, lập trình C, lập trình máy tính, chương trình con

ppt 51 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:103 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận