Nghiên cứu xây dựng mối quan hệ giữa các thông số của bài toán cố kết chân không

Để giải các bài toán cố kết, ngoài phương pháp tính toán bằng lý thuyết truyền thống thì việc ứng dụng các phần mềm địa kỹ thuật để tính toán cho từng bài toán cố kết được các hãng phần mềm quan tâm phát triển. Tuy nhiên, đến nay chưa có phần mềm chuyên dụng nào ứng dụng cho bài toán cố kết chân không. Vì vậy việc lựa chọn được mô hình số phù hợp có ý nghĩa khoa học.

Từ khóa: Địa kỹ thuật, Bài viết về kỹ thuật, Bài toán cố kết chân không, Đất yếu tính toán, Điều kiện biên tính toán, Xử lý nền đất yếu

pdf 7 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:25/09/2019 | Lượt xem:40 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận