Nghiên cứu về tường lửa

Trong ngành mạng máy tính, bức tường lửa (tiếng Anh: firewall) là rào chắn mà một số cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan nhà nước lập ra nhằm ngăn chặn người dùng mạng Internet truy cập các thông tin không mong muốn hoặc/và ngăn chặn người dùng từ bên ngoài truy nhập các thông tin bảo mật nằm trong mạng nội bộ.

Từ khóa: nghiên cứu tường lửa, công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu, an toàn web, bảo mật an ninh, quản trị mạng

doc 65 trang | Chia sẻ: ngoc | Ngày:06/10/2012 | Lượt xem:128 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 10

Đăng nhập để bình luận