Nghiên cứu và ứng dụng hỗn hợp đá dăm vữa nhựa trong xây dựng mặt đường tại Việt Nam

Ở Việt Nam hiện nay vẫn chưa có những tiêu chuẩn hay hướng dẫn thiết kế, thi công và nghiệm thu loại hỗn hợp này. Bài viết này sẽ giới thiệu kết quả nghiên cứu về cấp phối, các chỉ tiêu cơ học và khả năng chống hằn lún của hỗn hợp đá dăm vữa nhựa.

Từ khóa: Hỗn hợp đá dăm vữa nhựa, Xây dựng mặt đường tại Việt Nam, Khả năng chống lún vệt bánh, Bộ khung chịu lực, Khả năng chống hằn lún

pdf 6 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:27/05/2019 | Lượt xem:37 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận