Nghiên cứu ứng xử ngang của nguyên mẫu gối cách chấn đàn hồi cốt sợi không liên kết

Nghiên cứu này phân tích sự làm việc của nguyên mẫu gối cách chấn đàn hồi cốt sợi không liên kết bằng mô hình số. Hiệu quả của gối cách chấn cốt sợi không liên kết này được so sánh với gối cốt sợi liên kết thông thường.

Từ khóa: Gối cách chấn, Gối cách chấn đàn hồi cốt sợi không liên kết, Biến dạng cuộn, Độ cứng ngang hiệu dụng, Chuyển vị ngang vòng lặp

pdf 10 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:24/04/2019 | Lượt xem:80 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận