Nghiên cứu ứng dụng màn cừ bê tông cốt thép dự ứng lực để bảo vệ bờ sông trong các khu đô thị

Trong bài báo này tác giả nghiên cứu ứng cho một công trình thực tế, từ đó đưa ra một số kết quả và kết quả này có thể dùng để làm tài liệu để tham khảo cho những đoạn sông có địa hình, địa chất tương tự. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết bài báo.

Từ khóa: Màn cừ bê tông cốt thép, Cừ bê tông, Chiều dài cừ, Bảo vệ bờ sông, Màn cừ bê tông dự ứng lực, Kết cấu tường cừ

pdf 7 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:26/11/2018 | Lượt xem:40 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận