Nghiên cứu tương tác của sóng nổ dưới nước với chướng ngại công trình có dạng trụ dài vô hạn

Nghiên cứu này trình bày tương tác của sóng nổ dưới nước với chướng ngại, công trình có dạng hình trụ dài vô hạn tại các điểm khảo sát khác nhau, làm cơ sở cho việc nghiên cứu tải trọng nổ lên các chướng ngại, công trình khác, đặc biệt là các công trình phòng thủ biển đảo hiện nay.
Đăng nhập để bình luận