Nghiên cứu thực nghiệm uốn dầm bê tông cốt thanh sợi thủy tinh

Nghiên cứu làm rõ sự làm việc của cấu kiện chịu uốn thông qua nghiên cứu thực nghiệm để góp phần vào sự phát triển ứng dụng thanh sợi thủy tinh rộng rãi hơn trong lĩnh vực xây dựng của Việt Nam.

Từ khóa: Cấu kiện dầm, Thanh sợi thủy tinh, Bê tông cốt thanh sợi thủy tinh, Thiết kế cấu kiện dầm, Đặc trưng thanh GFRP

pdf 9 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:31/03/2020 | Lượt xem:70 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận