Nghiên cứu thị trường tiềm năng ASEAN

Trong bức tranh đa dạng của thế giới, sau chiến tranh lạnh, xuất hiện nhiều tổ chức hợp tác bà liên kết kinh tế, khu vực thu hút sự hội nhập của nhiều quốc gia, nhiều nền kinh tế. Trong đó ngoài tổ chức thương mại thế giới (WTO) ra đời từ GATT phải kể đến liên minh Châu Âu (EU), tổ chức hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) ...

Từ khóa: kinh tế thị trường, nghiên cứu thị trường kinh tế, thị trường ASEAN, tiểu luận thị trường kinh tế, kinh tế chính trị, lý luận chính trị

pdf 19 trang | Chia sẻ: diemho | Ngày:13/11/2012 | Lượt xem:127 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận