Nghiên cứu kĩ thuật quản lý hàng đợi trong mạng IP

Theo khuyến nghị E800 của ITU QoS : “kết quả tổng hợp của các chỉ tiêu dịch vụ, thể hiện ở mức độ hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ đó”. QoS cho phép khách hàng được sử dụng dịch vụ có chất lượng tốt hơn.
NP(network performance) : là năng lực của mạng(hoặc một phần của mạng) cung cấp các chức năng liên quan tới truyền thông tin giữa những người sử dụng.

Từ khóa: Đồ án mẫu, Công nghệ thông tin , Tin học ứng dụng, Độ họa máy tính, Công nghê mới, Tin học văn phòng

ppt 27 trang | Chia sẻ: thi | Ngày:28/09/2012 | Lượt xem:107 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận