Nghiên cứu khả năng phát hiện ô nhiễm bụi trên khu vực đô thị bằng công nghệ viễn thám nhằm hỗ trợ quan trắc môi trường không khí

Bài báo trình bày theo phương pháp tiếp cận theo hướng tiếp cận công nghệ viễn thám vào công tác giám sát môi trường không khí, cụ thể bước đầu nghiên cứu phát hiện thành phần bụi PM10 từ ảnh vệ tinh SPOT5. Quá trình tính toán dựa trên giá trị phản xạ của ảnh vệ tinh viễn thám.

Từ khóa: Công nghệ môi trường, Ô nhiễm bụi, Khu vực đô thị, Công nghệ viễn thám, Quan trắc môi trường không khí, Ô nhiễm môi trường

pdf 17 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:29/12/2018 | Lượt xem:90 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận