Nghiên cứu giải pháp phát triển thương mại, dịch vụ bền vững cho tỉnh Thái Nguyên

Mục tiêu của nghiên cứu là tìm ra các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thương mại, dịch vụ và trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ các siêu thị bán lẻ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Nguồn dữ liệu phục vụ cho nghiên cứu được lấy từ việc phỏng vấn ngẫu nhiên 200 khách hàng đến siêu thị mua sắm. Các phương pháp được sử dụng để phân tích dữ liệu thu thập là: thống kê mô tả, phân tích số, phân tích nhân tố và phân tích chéo.

Từ khóa: Phát triển thương mại, Dịch vụ bền vững, Tỉnh Thái Nguyên, Chất lượng thương mại, Chất lượng dịch vụ

pdf 10 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:31/07/2020 | Lượt xem:24 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận