Nghiên cứu giải pháp phát triển các sản phẩm du lịch gắn với đời sống văn hóa cộng đồng tỉnh An Giang thời kì hội nhập

Trong bối cảnh hoạt động du lịch của tỉnh còn đơn điệu về hình thức, việc phát triển các sản phẩm du lịch gắn liền với đời sống văn hóa cộng đồng là một hướng đi quan trọng nhằm thu hút khách du lịch, đồng thời bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc. Trên cơ sở phân tích các lợi thế, thách thức trong phát triển sản phẩm du lịch gắn với cộng đồng tỉnh An Giang thời kì hội nhập, bài viết đề xuất hệ thống giải pháp cơ bản để phát triển du lịch cộng đồng ở An Giang

Từ khóa: Phát triển du lịch, Phát triển sản phẩm du lịch, Đời sống văn hóa cộng đồng, Đời sống văn hóa, Văn hóa cộng đồng

pdf 9 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:31/07/2020 | Lượt xem:45 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận