Nghiên cứu giải pháp gia cường ổn định cho mái đất dốc đứng bằng vải địa kỹ thuật

Trong thực tế, có nhiều mái dốc đất mất ổn định do độ dốc quá lớn. Vì vậy nghiên cứu giải pháp gia cường ổn định cho mái dốc đứng là cần thiết. Có nhiều giải pháp gia cường ổn định mái dốc đứng, trong đó giải pháp gia cường bằng vải địa kỹ thuật có nhiều ưu điểm. Tham khảo bài viết "Nghiên cứu giải pháp gia cường ổn định cho mái đất dốc đứng bằng vải địa kỹ thuật" để hiểu hơn về vấn đề này.

Từ khóa: Mái dốc đứng, Vải địa kỹ thuật, Gia cường thông số, Nghiên cứu giải pháp gia cường, Mái đất dốc đứng, Tìm hiểu vải địa kỹ thuật

pdf 7 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:26/11/2018 | Lượt xem:59 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận