Nghiên cứu chế tạo than thủy nhiệt từ bã thải sắn để xử lý phot phat trong môi trường nước

Nghiên cứu này đã khảo sát điều kiện phù hợp tạo than thủy nhiệt không biến tính và biến tính với MgCl2 từ bã thải sắn là 200oC trong 1h. Kết quả ảnh SEM-EDX cho thấy các hạt nano Mg đã đính được trên bề mặt than thủy nhiệt, điều này đã làm cho hiệu suất hấp phụ photphat của than biến tính MgCl2 (75,24%) cao hơn so với than thủy nhiệt thông thường (54,91%).

Từ khóa: Bã thải sắn, Than thủy nhiệt, Loại bỏ phot phat, Quy trình xử lý nước thải, Xử lý photphat trong môi trường nước

pdf 9 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:25/02/2021 | Lượt xem:23 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận