Nghiên cứu ảnh hưởng đặc tính của cốt liệu đến khả năng kháng nứt bê tông đầm lăn - TS. Nguyễn Như Oanh

Đặc tính của cốt liệu có ảnh hưởng đến khả năng kháng nứt của bê tông đầm lăn được nghiên cứu lý thuyết cũng như bằng thực nghiệm. Hệ số kháng nứt của bê tông đầm lăn được đưa ra để đánh giá khả năng chống nứt của bê tông đầm lăn. Nhằm giúp các bạn hiểu hơn về vấn đề trên, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Nghiên cứu ảnh hưởng đặc tính của cốt liệu đến khả năng kháng nứt bê tông đầm lăn" dưới đây.
Đăng nhập để bình luận