Nghiên cứu ảnh hưởng của phụ gia hóa học giảm co ngót đến một số tính chất của bê tông tính năng cao

Bài báo trình bày nghiên cứu ảnh hưởng của phụ gia hóa học giảm co ngót đến tính công tác và một số tính chất cơ lý của bê tông tính năng cao trong phòng thí nghiệm. Mời các bạn cùng tham khảo để tìm hiểu thêm các nội dung chi tiết của bài báo.

Từ khóa: Bê tông tính năng cao, Xỉ lò cao, Phụ gia giảm co ngót, Phụ gia giảm nước bậc cao, Cường độ nén, Cường độ kéo

pdf 6 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:25/10/2018 | Lượt xem:72 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận