Nén sơ cấp và thứ cấp của sét yếu Sài Gòn theo mô hình Gibson-Lo hay Taylor-Merchant

Sau nhiều năm tranh luận về đường cong nén lún ở cuối giai đoạn cố kết sơ cấp từ thí nghiệm oedometer ở phòng thí nghiệm có đại diện được cho ứng xử của đất ở ngoài công trường hay không, đã dẫn đến việc đánh giá Lý thuyết A hay B của Taylor và Merchant là hợp lý.

Từ khóa: Địa kỹ thuật, Bài viết về kỹ thuật, Nén sơ cấp, Nén thứ cấp, Sét yếu Sài Gòn, Mô hình Gibson-Lo, Mô hình Taylor-Merchant

pdf 6 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:25/09/2019 | Lượt xem:19 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 0

Đăng nhập để bình luận