Nâng cao chất lượng đội ngũ lao động của bộ phận bàn tại nhà hàng Hoa Sen 6 thuộc công ty cổ phần du lịch Kim Liên

Hoạt động du lịch đang ngày càng được nhà nước quan tâm chú trọng phát
triển. Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang bị khủng hoảng như hiện nay thì
du lịch là ngành được xem như là một giải pháp tốt để đưa đất nước thoát ra cơn
khủng hoảng. sức lực tiềm năng trong cơ thể con người, sử dụng công cụ lao động để tác động vào giới tự nhiên, chiếm lấy những vật chất trong tự nhiên, làm biến đổi vật chất đó và lám cho chúng thích ứng để thỏa mãn nhu cầu của mình.
Chất lượng là một phạm trù phức tạp mà chúng ta vẫn thường gặp trong các lĩnh vực hoạt động nhất là trong lĩnh vực hoạt động kinh tế. Nó là vấn đề tổng hợp về kinh tế, kỹ thuật, xã hội, thói quen… của con người. Có rất nhiều quan niệm khác nhau về chất lượng.
Theo giáo sư người Mỹ Juran: chất lượng là sự phù hợp với nhu cầu
Theo giáo sư người Mỹ Crosby: chất lượng là sự phù hợp với yêu cầu hay đặc tính nhất định
Theo giáo sư người nhật Ishikawa; chất lượng là sự thỏa mãn nhu cầu với chi phí thấp nhất
Từ đó ta có thể hiểu chất lượng lao động chính là những hành vi, những tác động cụ thể của con người nhằm tạo ra những sản phẩm, những dịch vụ làm thỏa mãn khách hàng và đáp ứng được những

Từ khóa: đề án tốt nghiệp, tài liệu báo cáo thực tập, luận văn mẫu, báo cáo tốt nghiệp, bài báo cáo thực tập, đội ngũ lao động

doc 52 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:05/07/2012 | Lượt xem:164 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 10

Đăng nhập để bình luận

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)