Multithreading

Java (đọc như "Gia-va") là một ngôn ngữ lập trình dạng lập trình hướng đối tượng (OOP). Khác với phần lớn ngôn ngữ lập trình thông thường, thay vì biên dịch mã nguồn thành mã máy hoặc thông dịch mã nguồn khi chạy, Java được thiết kế để biên dịch mã nguồn thành bytecode, bytecode sau đó sẽ được môi trường thực thi (runtime environment) chạy. Bằng cách này, Java thường chạy chậm hơn những ngôn ngữ lập trình thông dịch khác như C++, Python, Perl, PHP, C#...

Từ khóa: Lập trình Java, ngôn ngữ lập trình, lập trình máy tính, kỹ thuật lập trình, ngôn ngữ Java, lập trình căn bản

ppt 13 trang | Chia sẻ: thi | Ngày:11/10/2012 | Lượt xem:99 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận