Một số cải tiến kỹ thuật trong chuyển đổi mã hóa tiếng nói băng rộng và băng hẹp áp dụng trên mạng viễn thông di động Viettel

Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất một số cải tiến kỹ thuật trong việc xử lý chuyển đổi mã hóa tiếng nói giữa băng rộng và băng hẹp, đã triển khai áp dụng thành công trên mạng viễn thông di động Viettel.

Từ khóa: Tạp chí khoa học, Kỹ thuật trong chuyển đổi mã hóa tiếng nói, Tiếng nói băng rộng, Tiếng nói băng hẹp, Mạng viễn thông di động Viettel

pdf 6 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:30/06/2019 | Lượt xem:71 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận