Môi trường quản trị

Biết được môi trường quản trị và phân biệt môi trường vĩ mô và vi mô ảnh hưởng đến tổ chức. Hiều được những yếu tố môi trường vĩ mô và vi mô ảnh hưởng như thế nào đến các tổ chức. Hiều được những yếu tố môi trường vĩ mô và vi mô ảnh hưởng như thế nào đến tổ chức. Nắm bắt được các giải pháp quản trị nhằm hạn chế những bất trắc của các yêu tố môi trường

Từ khóa: tài liệu cao học, cao học quản trị, quản trị học, giáo trình quản trị học, tài liệu MBA, chính sách quản trị, kỹ năng quản trị, quan điểm kinh tế

ppt 43 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:138 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 8

Đăng nhập để bình luận