Mô hình xác suất cho dầm bê tông cốt thép ứng suất trước tiết diện chữ T

Bài viết trình bày việc tính toán sức kháng uốn theo thời gian của dầm bê tông cốt thép ứng suất trước tiết diện chữ T thông qua việc sử dụng một mô hình xác suất mới được thiết lập. Sự ngẫu nhiên của các thông số đầu vào của mô hình được xem xét với giả định phân phối chuẩn. Khả năng chịu lực của dầm bê tông cốt thép ứng suất trước được nghiên cứu thông qua ví dụ số sử dụng kỹ thuật mô phỏng Monte Carlo.
Đăng nhập để bình luận