MICROSOFT PROJECT

Chúng ta đều biết rằng xây dựng công trình giao thông bao gồm hai quá trình chủ yếu là thiết kế và thi công. Trong hai quá trình này thì các yếu tố bên ngoài luôn gắn liền với chúng, ví dụ như quá trình thi công luôn bị ảnh hưởng bởi điều kiện về thời tiết, về nguồn vốn, về khả năng cung cấp vật liệu...
Một nhu cầu được đặt ra là cần có công cụ để có thể quản lý, giám sát và điều hành một quá trình, như quá trình thiết kế hay thi công chẳng hạn. Công cụ này cần phải được tổ chức dưới dạng một hệ quản lý cơ sở dữ liệu và cho phép người dùng có thể tổ chức, theo dõi và cập nhật các công việc hàng ngày, đồng thời nó cũng phải đảm bảo tạo được các báo cáo về tất cả các loại tài nguyên, nhân lực, chi phí... trong bất cứ giai đoạn nào của quá trình.

Từ khóa: Microsoft project, hệ quản lý cơ sở dữ liệu , cơ sở dữ liệu, biểu đồ quan sát, hệ điều hành, phần mềm ứng dụng

doc 22 trang | Chia sẻ: thi | Ngày:14/10/2012 | Lượt xem:80 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận