Marketing ngân hàng

Marketing ngân hàng được hiểu là một hệ thống tổ chức quản lý của một ngân hàng để đạt được mục tiêu thỏa mãn tối đa các nhu cầu về vốn cũng như các sản phẩm dịch vụ khác của Ngân hàng đối với một hay nhiều nhóm khách hàng mục tiêu đã được lựa chọn thông qua các chính sách nhằm hướng tới mục tiêu cuối cùng và cao nhất là tối đa hóa lợi nhuận. Làm thể nào để thực hiện thành công Marketing ngân hàng luôn là vấn đề đặt ra đối với từng ngân hàng...

Từ khóa: Marketing ngân hàng, bài giảng Marketing ngân hàng, nghệ thuật quản lý, quản trị chiến lược, quản trị marketing, quản trị nhân sự

pdf 37 trang | Chia sẻ: huyhai | Ngày:18/06/2013 | Lượt xem:139 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận