Mạng VÀ CÁC DỊCH VỤ THÔNG DỤNG TRÊN INTERNET

Ngày nay với xu hướng mạng toàn cầu hoá, thì sự liên lạc thông tin qua lại giữa các máy theo mô hình Client/Server là một trong những ứng dụng quan trong cơ bản về mạng và nó không thể thiếu trong hệ thống liên lạc thông tin hiện nay. Có rất nhiều dịch vụ hỗ trợ trên Internet theo mô hình này như e-mail, web, FPT, nhóm tin Usernet, telnet, truyền tập tin, đăng nhập từ xa, chat,… Các chương trình dịch vụ ở trình khách(Client) sẽ kết nối với trình chủ ở xa(Server) sau đó gởi các yêu cầu đến trình chủ và trình chủ sẽ xử lý yêu cầu này sau đó gởi kết quả về cho trình khách.

Từ khóa: mạng toàn cầu hoá, liên lạc thông tin, mô hình Client/Server, hệ thống thông tin,

pdf 121 trang | Chia sẻ: thi | Ngày:19/11/2012 | Lượt xem:101 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận