Mạng số tích hợp dịch vụ ISDN

Mạng số tích hợp dịch vụ ISDN (Integrated Services Digital Network) được định nghĩa như mạng thông tin có thể đấu nối theo công nghệ số (digital) từ thuê bao chủ gọi và xử lý tất cả các loại dịch vụ thoại và phi thoại. Nói một cách khác, mạng ISDN cho phép tất cả các thông tin thoại (phone), số liệu (data) và hình ảnh (video) có thể truyền qua một đường dây thuê bao (subscriber line) với tốc độ cao và chất lượng tốt.Để kết nối giữa mạng tương tự hiện có với tổng đài ISDN, người ta lắp một khối kết cuối mạng NT (Network Termination) tại đầu dây thuê bao và một khối kết cuối đường dây LT (Line Termination).

Từ khóa: giáo trình mạng viễn thông, Mạng số tích hợp, dịch vụ ISDN, chuyển mạch và điều kiện, truyền dữ liệu, điểm tham chiếu

pdf 32 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:104 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận