Maintaining High Availability

Introduction to High Availability.
Implementing Server Clustering.
Implementing Database Mirroring.
Implementing Log Shipping.
Implementing Peer-to-Peer Replication.

Từ khóa: Maintaining High Availability, data storage , cơ sở dữ liệu, hệ quản trị cơ sỡ dữ liệu, xử lý dữ liệu, quản trị dữ liệu

ppt 27 trang | Chia sẻ: thi | Ngày:17/10/2012 | Lượt xem:82 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận