Lý thuyết plaxis

Sự phát triển phần mềm Plaxis được bắt đầu từ năm 1987 tại ĐH công nghệ Delff - Hà Lan. Phiên bản Plaxis V.1 ban đầu được lập nhằm mục đích phân tích các bài toán ổn định đê biển và đê sông tại các vùng bờ biển thấp tại Hà Lan, làm cầu nối giữa các kỹ sư địa kỹ thuật và các chuyên gia lý thuyết, do GSRBJ Brinkgreve và PA Vermeer khởi xướng.
Đến năm 1993 Công ty Plaxis BV được thành lập và từ năm 1998, các phần mềm Plaxis đều được xây dựng theo phần tử hữu hạn.
Nếu so sánh với bộ phận mềm GeoStudio 2004 của GeoSlope Intermational, bộ PM Plaxis được phát triển theo yêu cầu trực tiếp của sản xuất và tính phức tạp tăng dần của bài toán mà không theo chủ đề ngay từ đầu như PM thương main GeoStudio 2004. Mãi về sau, từ năm 1998 - 2000 trở đi, PM Plaxis đã được phân ra theo chủ đề riêng như bảng 1 đã nêu, dựa trên kết quả NCKH của nhà trường.

Từ khóa: Lý thuyết plaxis, khoa kỹ thuật xây dựng, ĐH Bách Khoa TPHCM, GVC-ThS Bùi Văn Chúng, mô hình quan hệ đất, plaxis 3D tunnel V.2, môdun đàn hồi

pdf 147 trang | Chia sẻ: tonhung | Ngày:25/09/2012 | Lượt xem:393 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 39

Đăng nhập để bình luận