Luận văn: Xây Dựng Dịch Vụ Chat Trên Mạng

Yếu tố quan trọng của mạng máy tính là tập hợp các máy tính được nối với nhau bởi các đường truyền và theo kiến trúc của một mạng máy tính, chúng có thể kết nối các máy tính với nhau ra sao, tập hợp các quy tắc, quy ước, cách truyền thông trên mạng phải tuân theo như thế nào để cho mạng hoạt động tốt. Cách nối các máy tính được gọi là hình trạng (Topology)của mạng. Còn tập hợp tất cả những qui tắc, qui ước truyền thông thì được gọi là giao thức(protocol)của mạng. Topology và Protocol là hai khái niệm cơ bản nhất của mạng máy tính.

Từ khóa: Xây Dựng Dịch Vụ Chat, mạng máy tính, kiến trúc mạng, kỹ thuật mạng, luận văn báo cáo, kỹ thuật mạng

pdf 112 trang | Chia sẻ: thi | Ngày:19/11/2012 | Lượt xem:506 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 4

Đăng nhập để bình luận