Luận văn: Xây dựng chiến lược và phát triển ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam đến năm 2015

Đề tài nghiên cứu và hệ thống hóa những lý luận cơ bản về chiến lược, làm cơ sở xây dựng chiến lược cho BIDV. Phân tích đánh giá thực trạng hoạt động, môi trường kinh doanh của BIDV, từ đó phân tích và lựa chọn các phương án chiến lược phù hợp cho sự phát triển của BIDV trong mười năm tới. Xây dựng các giải pháp thực hiện các chiến lược.
Đăng nhập để bình luận