Luận văn:" Xác định kết quả kinh doanh của xí nghiệp lương thực Cái Cam"

Trong nền kinh tế thị trường sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp là rất khốc liệt, cho nên vấn đề về kinh doanh được các doanh nghệp đặt lên hàng đ ầu.

Từ khóa: luận văn, báo cáo tốt nghiệp, xác định kết quả kinh doanh, giáo dục đào tạo

pdf 61 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:24/02/2012 | Lượt xem:100 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận