Luận văn:Vận dụng nghiệp vụ bao thanh toán xuất nhập khẩu tại ngân hàng thương mại Việt Nam

Trong thị trường tự do, sự cạnh tranh giữa các nhà cungcấp hàng hóa, dịch vụ trở nên gay gắt hơn khi họ đều đưa ra các chế độ ưu đãiđể bán được hàng. Một trong những chế độ ưu đãi đối với khách hàng là việc cấp tín dụng cho khách hàng tức là việc bán hàng cho trả chậm. Đây là một trong các biện pháp mở rộng việc tiêuthụ hàng hóa có hiệu quả nhất. Có thể những người bán hàng không muốn cấp tín dụng