Luận văn truy cập CSDL bằng Web

Trong thời kỳ của kỷ nguyên thông tin hiện nay, vấn đề trao đổi thông tin là vô cùng quan trọng. Nhu cầu trao đổi thông tin gia tăng khi nền kinh tế ngàu càng phát triển. Do sự bùng nổ về thông tin như vậy người ta đã và đang rất quan tâm sử dụng công nghệ tin học đặc biệt là công nghệ Internet, Intranet

Từ khóa: báo cáo tốt nghiệp, bài báo cáo thực tập, Cơ sở dữ liệu, truy cập cơ sở dữ liệu, hệ thống web, chương trình CGI

pdf 99 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:16/05/2012 | Lượt xem:107 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận