Luận văn tốt nghiệp "Kế toán vốn bằng tiền, lập và phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ tại công ty Cổ Phần Dược Hậu Giang"

Ngày nay, nền kinh tế phát triển ngày một mạnh hơn, kinh doanh là một trong những mục tiêu hàng đầu của mỗi quốc gia. Trước nhu cầu phát triển chung của nền kinh tế thế giới.

Từ khóa: luận văn báo cáo, luận văn tốt nghiệp, tiểu luận, đề án, công ty Cổ Phần Dược Hậu Giang

pdf 77 trang | Chia sẻ: tailieu_dtu | Ngày:24/02/2012 | Lượt xem:155 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 5

Đăng nhập để bình luận