Luận văn: Tổng quan về máy giặt đi sâu nghiên cứu chế tạo thử bộ điều khiển máy giặt dân dụng ứng dụng vi xử lý 

Đồ án gồm 3 chương. Chương 1: Tổng quan về máy giặt. Chương 2: Tổng quan về họ vi điều khiển MSC-51. Chương 3: Thiết kế và thi công bộ điều khiển máy giặt ứng dụng vi xử lý.

Từ khóa: điều khiển máy giặt , vi xử lý  , luận văn, thiết kế hệ thống, hệ thống điện, điện công nghiệp, đồ án tốt nghiệp

pdf 83 trang | Chia sẻ: huyhai | Ngày:06/05/2013 | Lượt xem:143 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận