Luận văn:Tình hình thực hiện bao thanh toán tại ngân hàng đầu tư và phát triển Việt nam

Hội nhập vào nền kinh tế thế giới là một trong những động lực chính của cải cách kinh tế ở Việt Nam. Từ việc tham gia vào khu vực mậu dịch tự do Asean đến việc thực hiện Hiệp định thương mại song phương Việt Mỹ và sắp tới đây là việc tham gia vào WTO, quá trình hội nhập đã giúp cho thị trường trở nên cạnh tranh hơn và buộc các doanh nghiệp trong nước phải tăng năng suất và hiệu quả hoạt động.

Từ khóa: Tình hình thực hiện bao thanh toán tại ngân hàng đầu tư và phát triển Việt nam, hạch toán kế toán, luận văn, nghiệp vụ kế toán, quản trị kinh doanh

pdf 77 trang | Chia sẻ: huyhai | Ngày:16/04/2013 | Lượt xem:126 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận