Luận văn tiến sĩ: Ứng dụng phương pháp moment trong bài toán phân tích các kết cấu điện từ phẳng được kích thích bởi sóng chạy

Tronh những thập kỷ 80-90 của thế kỷ XX, thế giới đã được chứng kiến những ứng dụng của vi mạch tích hợp trong các thiết bị điện tử, thông tin liên lạc phục vụ an ninh quốc phòng và đời sống hằng ngày. Hướng tới mục tiêu thiết kế và sản xuất các thiết bị ngày càng nhỏ nhẹ với chi phí thấp, con người đã sử dụng đã các kết cấu truyền dẫn phẳng như các tuyến truyền dẫn mạch dãi(microstrip), khe dải(slotline) là một trong các thành phần cơ bản để chế tạo các mạch tích hợp siêu cao tần.
Đăng nhập để bình luận