Luận văn: Thiết kế quy trình công nghệ chế tạo chi tiết dao cắt giấy

Công nghệ chế tạo máy là một ngành then chốt, nó đóng vai trò quyết định trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Nhiệm vụ của công nghệ chế tạo máy là chế tạo ra các sản phẩm cơ khí cho mọi lĩnh vực của ngành kinh tế quốc dân, việc phát triển ngành công nghệ chế tạo máy đang là mối quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà Nước ta.

Từ khóa: dao cắt giấy, chế tạo máy, kỹ thuật chế tạo, công nghệ chế tạo, gia công cơ khí, kỹ thuật gia công, công nghệ gia công, luận văn báo cáo

pdf 33 trang | Chia sẻ: thi | Ngày:10/11/2012 | Lượt xem:125 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận