Luận văn: Thiết kế qui trình công nghệ gia công chi tiết - Thanh nối

Hiện nay khoa học kỹ thuật đang phát triển với tốc độ nhanh, mang lại những lợi ích to lớn cho con người về tất cả các lĩnh vực tinh thần và vật chất. Nước ta đang thực hiện mục tiêu " công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước", nhằm phục vụ ngành kỹ thuật công nghiệp nói chung và ngành cơ khí chế tạo máy nói riêng là một trong những ngành quan trọng nhất của đất nước trong đó bộ môn chế tạo máy là một môn học cơ bản trong ngành kỹ thuật.

Từ khóa: công nghệ chế tạo máy, khoa học kỹ thuật, công nghệ chế tạo, kỹ thuật chế tạo, luận văn báo cáo, đồ án môn học

pdf 32 trang | Chia sẻ: thi | Ngày:01/11/2012 | Lượt xem:95 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 1

Đăng nhập để bình luận