Luận văn: Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho xí nghiệp bao bì xi măng – Nhà máy xi măng Hải Phòng


Ngày nay cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật, trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, điện năng càng khẳng định rõ tầm quan trọng của nó trong các ngành kinh tế quốc dân cũng như trong đời sống sinh hoạt của con người. Điện năng hiện nay là một dạng năng lượng rất phổ biến, sản lượng ngày càng tăng và đã trở thành một trong những động lực góp phần tăng năng suất lao động, tạo nên sự phát triển nhịp nhàng trong cấu trúc kinh tế.

Từ khóa: cung cấp điện , xí nghiệp bao bì xi măn, luận văn, thiết kế hệ thống, hệ thống điện, điện công nghiệp, đồ án tốt nghiệp

pdf 59 trang | Chia sẻ: huyhai | Ngày:06/05/2013 | Lượt xem:128 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 2

Đăng nhập để bình luận