Luận văn: Thiết kế cung cấp điện cho nhà máy cơ khí Duyên Hải

Hiện nay nền kinh tế nước ta đang phát triển mạnh mẽ, đòi sống vật chất và tinh thần của nguời dân ngày càng được nâng cao nhanh chóng. Cùng với sự phát triển nhanh chóng ấy thì nhu cầu điện năng càng tăng truởng không ngừng. Do vậy, hệ thống cung cấp điện trong các lĩnh vực ngày càng phát triển và được cải thiện mạnh mẽ để phục vụ cho đời sống vật chất và tinh thần của con người.

Từ khóa: Thiết kế cung cấp điện , nhà máy cơ khí Duyên Hải, luận văn, thiết kế hệ thống, hệ thống điện, điện công nghiệp, đồ án tốt nghiệp

pdf 105 trang | Chia sẻ: huyhai | Ngày:06/05/2013 | Lượt xem:99 | Yêu thích: 0 | Bình luận: 0 | Download: 3

Đăng nhập để bình luận